GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận độc quyền sáng chế của Hàn Quốc

2017-04-10

Chứng nhận Độc quyền Sáng chế Hàn Quốc I     

Tên Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe kết hợp Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận độc quyền sáng chế: 10-1755350

Địa chỉ tìm kiếm: http://engportal.kipris.or.kr/engportal/search/total_search.do


Chứng nhận Độc quyền Sáng chế Hàn Quốc II

Tên Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: Hiệu quả phòng ngừa khối u từ việc kích hoạt hoạt tính tế bào NK của sự kết hợp giữa Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận độc quyền sáng chế: 10-1715139.

Địa chỉ tìm kiếm: http://engportal.kipris.or.kr/engportal/search/total_search.do