GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận độc quyền sáng chế của UAE

2020-09-28

Tên độc quyền: Hiệu quả phòng ngừa khối u từ việc kích hoạt hoạt tính tế bào NK của sự kết hợp giữa Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: 1876

Địa chỉ tìm kiếm: https://services.economy.ae/m/Pages/ProcessApplication.aspx?Action=New&WFID=117&CategoryID=14 on.aspx?Action=New&WFID=117&CategoryID=14