GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận độc quyền sáng chế của Hoa Kỳ

2015-07-22

Chứng nhận Độc quyền Sáng chế Hoa Kỳ I         

Tên Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: Thực phẩm chức năng kết hợp Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận độc quyền sáng chế: US 9,610,255 B2

Địa chỉ tìm kiếm: https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/ppubsbasic.html

 

Chứng nhận Độc quyền Sáng chế Hoa Kỳ II

Tên Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: Hiệu quả phòng ngừa khối u từ việc kích hoạt hoạt tính tế bào NK của sự kết hợp giữa Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận độc quyền sáng chế: US 8,802,732 B2

Địa chỉ tìm kiếm: https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/ppubsbasic.html