GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận độc quyền sáng chế của Hoa Kỳ

2015-07-22

Tên Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: Hiệu quả phòng ngừa khối u từ việc kích hoạt hoạt tính tế bào NK của sự kết hợp giữa Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận độc quyền sáng chế: US 8,802,732 B2.

Địa chỉ tìm kiếm: http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm