GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận độc quyền sáng chế của Singapore

2015-07-22

Bằng độc quyền sáng chế của Singapore: Hiệu quả phòng ngừa khối u từ việc kích hoạt hoạt tính tế bào NK của sự kết hợp giữa Lycopene và Resveratrol

Mã số bằng độc quyền sáng chế: 176071.

Địa chỉ tìm kiếm: https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT