GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận độc quyền sáng chế của Đài Loan

2015-07-22

Chứng nhận Độc quyền Sáng chế Đài Loan I

Tên Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: Thực phẩm chức năng kết hợp Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: I 430802

Địa chỉ tìm kiếm: http://twpat.tipo.gov.tw/

 

Chứng nhận Độc quyền Sáng chế Đài Loan II

Tên Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: Hiệu quả phòng ngừa khối u từ việc kích hoạt hoạt tính tế bào NK của sự kết hợp giữa Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận độc quyền sáng chế: I 463977

Địa chỉ tìm kiếm: http://twpat.tipo.gov.tw/