GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận HALAL

2015-07-22

Giấy chứng nhận HALAL là chứng nhận theo các tiêu chuẩn về chế độ ăn uống của người Hồi Giáo đối với an toàn thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm và chất phụ gia.